2012 III 14 Inauguracja działalności Koła terenowego w Gdańsku
Z wielką radością informujemy, że w dniu Triumfu Prawosławia, 4 marca 2012 roku, Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło terenowe w Gdańsku przy parafii św. Mikołaja Cudotwórcy, rozpoczęło swoją działalność.
Inauguracją tego było otwarcie wystawy KOLORY PRAWOSŁAWIA.POLSKA. Organizatorem wystawy i koordynatorem serwisu OrthPhoto.net. jest Aleksander Wasyluk. Właśnie dzięki jego pomocy ta wspaniała wystawa przyjechała do Gdańska.
Około 200 fotografii przedstawiających piękno naszego polskiego Prawosławia zapełniło swoim ciepłem parafialną świetlicę. Nasz duchowy opiekun, o. Doroteusz Jóźwik przywitał wikariusza o. Daniela Popowicza, członków Bractwa oraz wszystkich zgromadzonych parafian słowami pełnych otuchy i nadziei i tym właśnie utwierdził nas, że prawosławie tworzone przez wiernych istnieje i na naszych zachodnich ziemiach. Zauważył również, że obrazy przedstawione na fotografiach nie pozwalają nam zapomnieć o naszej prawosławnej tradycji.
Następnie głos zabrał przewodniczący Koła p. Sergiusz Wieliczko, który opowiedział o autorach wystawy, o formie i jej założeniach oraz nakreślił zasady doboru fotografii.
Wystawa przedstawia fotografie dzielące się na kilka kategorii. Są to krajobrazy, w oddali których zarysowuje się prawosławny temat, zdjęcia architektury prawosławnej ukazujące cerkwie, monastery, cmentarze, kaplice lub przydrożne krzyże, wnętrza naszych świątyń - ikonostasy, ikony, freski.
Kolejną kategorią przedstawianych fotografii są ludzie oraz zdjęcia reporterskie, te często ukazujące pielgrzymki wiernych.
Dziękując autorom wystawy oraz o. Doroteuszowi, przewodniczący Koła powiedział - Uważam, że najważniejsze jest to, iż wystawa portalu internetowego Orthphoto promuje nas jako aktywnych prawosławnych, działa na rzecz prawosławia w Polsce, udowadnia nam, że społeczność prawosławna może być aktywna, rozpowszechniać naszą wiarę ukazując jej piękno.-
Następnie odbyła się projekcja filmu Jerzego Kaliny "Prawosławie w Polsce", który w przejrzysty sposób ukazuje różnorodność organizacji i działań mających na celu krzewienie naszej wiary.
Po projekcji filmu zebrani z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę a szczególnie parafianie pochodzący z terenów woj. białostockiego i wielu z nich ze wzruszeniem rozpoznawało znajome miejsca, cerkwie i ludzi przedstawionych na fotografiach, tych żyjących i tych, którzy już odeszli…
Za zorganizowanie wystawy parafianie serdecznie podziękowali Bractwu.
Wystawa KOLORY PRAWOSŁAWIA. POLSKA., trwać będzie w Gdańsku do 25 marca.
Serdecznie zapraszamy!
r.b. Aleksandra