2009 VI 04 Изложба Ортфото у Параћину, Варварину и Ћићевцу
Изложба иде даље у Параћин, Варварин и Ћићавац где ће бити изложена током целог јуна месеца.

Након овога извесно је да ће изложба ићи даље у друге градове југо-источне Србије.

Термини:
Параћин 01.06. 2009. -11.06.2009 Дом Културе
Варварин 12.06.2009. - 18.06.2009. Дом Културе
Ћићевац 19.06.2009. - 26.06.2009. Дом Културе