Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/orthbookfe/www/exhibition.orthphoto.net/inc/class.DBConnection.php on line 10
Monastycyzm
Monastycyzm
Zach─?ceni sukcesem pierwszej wystawy zorganizowali??my kolejn─?, tym razem tematyczn─?. Uznali??my, ??e idealnym tematem naszej wystawy b─?dzie Prawos??awny monastycyzm.
Dlaczego? Poniewa?? monastycyzm jest jednym z kluczowych elementów duchowo??ci Prawos??awnej. Monastery zawsze by??y centrami my??li teologicznej i sta??y na stra??y
Prawos??awnej wiary i tradycji.

Chcemy pokaza─? zarówno du??e i wa??ne monastery jak i te mniej znane. Przybli??y─? Pa??stwu realia ??ycia mniszego i wp??yw monasterów na ??ycie wiernych, kultur─? oraz sztuk─?. Zebrali??my zdj─?cia z 25 pa??stw. Z 450 otrzymanych zdj─?─? wybrali??my 200 fotografii i do wydrukowania. Pozosta??e zdj─?cia prezentujemy w postaci pokazu slajdów. Wystawie towarzyszy przygotowane t??o muzyczne, na które sk??adaj─? si─? pie??ni z prawos??awnych klasztorów ca??ego ??wiata.