Kolory prawoslawia.Polska
Oto trzecie nasze spotkanie oraz trzecia niezwykła odsłona… i Serwisu OrthPhoto, ale przede wszystkim Prawosławia i Cerkwi. I od razu – w drogę! Zaczynamy od Polski. Pragniemy zabrać Państwa w przepiękną tematyczną podróż opowiadającą o kolorach Prawosławia w Polsce. Chcemy pokazać polskie Prawosławie widziane obiektywem i sercem jednocześnie: kolory wiejskich i miejskich cerkwi, koloryt świątecznych i codziennych obrzędów religijnych, barwne i szanowane postaci związane z Prawosławiem, duchowieństwo i parafian. Zaczynamy od Polski, ale oczekujemy, że Kolory Prawosławia zapoczątkują cykl prezentowania innych zakątków świata, w których też żyją prawosławni. Chcielibyśmy w ten sposób pokazać skupioną wokół Prawosławia społeczność wraz z jej specyfiką i kulturowym kolorytem.
Zebraliśmy zdjęcia z 25 państw. Z 450 otrzymanych fotografii, do wydrukowania wybraliśmy 200. Pozostałe – prezentujemy w postaci pokazu slajdów. Wystawie towarzyszy także film autorstwa Romana Wasiluka oraz tło muzyczne przygotowane przez Jana Smyka.
Tak jak w latach ubiegłych, planujemy, aby wystawa była pokazywana w Polsce i na świecie (przygotowujemy wernisaże m.in. w Białymstoku, Krakowie, Warszawie, Lublinie, a także na Cyprze, w Grecji, Szwajcarii, Holandii, Francji, Ukrainie, Rumunii, Rosji, Bułgarii…). Jednak wyjątkowo w tym roku, wystawę swoim honorowym patronatem objął Prezydent RP, Bronisław Komorowski. Jesteśmy tym zaszczyceni i zbudowani, oraz cieszymy się, że i Państwo chcą nam towarzyszyć. Dziękujemy!

  • Zaczynamy od Polski... Czy do trzech razy sztuka? Na pewno nie! Już dziś zapraszamy na kolejny wernisaż, a wcześniej – do współpracy z nami!