Фотографии

Селекцията на снимките, които ще вземат участие в изложбата е приключила. Четирите главни критерии за селекцията бяха:

- държава, където е направена снимката

- качество на снимката

- най-интересна снимка

- дали снимката е изпратена от автора във висока резолюция

 

Краен резултат от селекцията: 300 фотографии от 170 автора от 43 страни.

 

Бихме желали да благодарим на авторите, които изпратиха снимки и помогнаха да се организират събитията във връзка с петгодишнината на сайта.