Wystawie towarzyszy film autorstwa Romana Wasiluka a także w trakcie wernisażu wyświetlany może być film autorstwa Jerzego Kaliny: Prawosławie w Polsce.

Prawosławie w Polsce

Jerzy KalinaReportaż opowiada o historii i współczesności prawosławia w Polsce. Począwszy od misji świętych Cyryla i Metodego, poprzez prawosławno-bizantyjskie wpływy z Rusi, kończąc na współczesności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W programie: o świętych Cerkwi w Polsce, najważniejszych ośrodkach monastycznych, działalności charytatywnej, edukacyjnej, aktywności laikatu młodzieży i dorosłych, tradycjach sztuki pisania ikon, śpiewu i budownictwa cerkiewnego.
Motywem przewodnim jest malowanie ikon przez dzieci na krzyżu wotywnym, który został wyświęcony na rozstajach dróg gdzieś na Podlasiu