Muzyka
„Kto śpiewa modli się dwakroć”. Zachęcony tymi słowami, wypowiedzianymi przez „radiowego kolegę redakcyjnego” ks. Grzegorza Misijuka, od kilkunastu lat rejestruję muzyczne brzmienie różnych grup śpiewaczych. Miejsce szczególne w moich zbiorach dźwiękowych zajmuje półka z muzyką cerkiewną. Nie są to nagrania wyszlifowanych profesjonalistów przez profesjonała. W większości przypadków są to rejestracje reporterskie.
Prawie „na żywo”.
Zdarzało się już, że moje nagrania posłużyły tam i owam do wydania kasety magnetofonowej czy też płyty CD. Zdarzało się mi też widzieć radość, zadumę i łzy na twarzy słuchaczy tej muzyki. Czy była to ich rozmowa z Bogiem ? A może modlitwa ?
Tak jak obiektyw aparatu fotograficznego widzi świat, tak mój mikrofon słyszy muzykę. Cieszę się, że są okazje do współpracy. Zaproszony, dla OrthPhoto już drugi raz, dokonałem wyboru i pewnej kompozycji muzyki cerkiewnej, która towarzyszy wystawie. Tym razem są to tylko polskie prawosławne chóry, choć śpiewają w różnych językach. Dziecinne. Młodzieżowe. Parafialne. Monasterskie. Cywilne i wojskowe. Pieśni śpiewane w polskich cerkwiach i dzwony brzmiące na dzwonnicach polskich cerkwi. Takie dźwiękowe KOLORY PRAWOSŁAWIA. POLSKA