Wystawę przygotowali
spis osób z funkcjami
Wystawa:
- koordynacja
- oprac. graficzne
- opracowanie  tekstów
- promocja
- organizacja wernisażu w Białymstoku

Warsztaty

Album